By Erik Mokoway

Høyt blodtrykksmedisiner tilbakekalles på grunn av potensielle kreftfremkallende ingredienser

Høye nivåer av N-nitroso irbesartan er påvist.

Blodtrykksmedisin, mansjett og stetoskop.

(MedstockPhotos / Shutterstock.com)

Hvis du tar Irbesartan-tabletter eller Irbesartan- og hydroklortiazid-tabletter fra Lupin Pharmaceuticals for å hjelpe deg med å kontrollere det høye blodtrykket ditt, hør etter! Lupin har utstedt en frivillig tilbakekalling av visse partier av denne blodtrykksmedisinen på grunn av potensielle kreftfremkallende ingredienser.

Årsaken til tilbakekallingen

I følge kunngjøringen fra Food and Drug Administration (FDA), Lupine Pharmaceuticals tilbakekaller sine Irbesartan-tabletter og deres Irbesartan- og Hydrochlorothiazide-tabletter på forbrukernivå fordi selskapets analyse har oppdaget høye mengder N-nitroso-irbesartan.

Mens de testet API-partier - som er produktpartier som ikke er ferdige - fant selskapet at de var over spesifikasjonsgrensen for urenheten, N-nitroso irbesartan. Basert på resultatene fra laboratorietester er denne urenheten et sannsynlig kreftfremkallende menneske, noe som betyr at det er et stoff som kan forårsake kreft.

Den kan også brukes til å behandle andre tilstander

FDA sier at Irbesartan-tabletten USP er en angiotensin II-reseptorblokker som brukes som behandling for hypertensjon for å senke blodtrykket. Det brukes også til å behandle diabetisk nefropati hos hypertensive pasienter med type 2-diabetes, samt forhøyet serumkreatinin og proteinuri.

Irbesartan og Hydroklortiazid tabletten USP er en kombinasjon av irbesartan og hydroklortiazid, som er et tiaziddiuretikum. Det brukes til å behandle hypertensjon hos pasienter som ikke er tilstrekkelig kontrollert med monoterapi eller som en innledende terapi hos pasienter som sannsynligvis trenger flere medikamenter for å nå sine blodtrykksmål.

Tilbakekallingsdetaljer

Av stor forsiktighet har Lupin tilbakekalt alle partier med Irbesartan-tabletter USP—75 mg, 150 mg og 300 mg. De tilbakekalte også alle partier med Irbesartan og Hydroklortiazid-tabletter USP—150 mg/12,5 mg og 300 mg/12,5 mg – i USA. EN komplett liste over produktpartinummer og distribusjonsdatoer kan finnes på FDA-nettstedet.

Begge medisinene er pakket i flasker med 30 og 90 teller, og de ble distribuert over hele USA via grossister, legemiddelkjeder, supermarkeder og postordreapotek.

Mellom 8. oktober 2018 (den tidligste forsendelsesdatoen for de berørte partiene) til 30. september 2021 mottok Lupin fire sykemeldinger fra deres Irbesartan-tabletter. Det har vært null rapporter om sykdom fra Irbesartan og Hydrochlorothiazide (HCTZ) tabletter.

Pasienter som tar noen av de tilbakekalte medisinene, anbefales å fortsette, men de bør ringe sin primærlege, lege eller apotek for å få råd om alternativ behandling.

Forbrukere med spørsmål bør kontakte Inmar Rx Solutions, Inc. på (855) 769-3988 eller (855) 769-3989, mandag – fredag ​​når som helst mellom 09:00 og 17:00 (EST).

Helserapport hevder at du må 'kaste' puten hvert år, og vi har noen tanker Hvis det å trene for å gå ned i vekt er et av nyttårsforsettene dine, har vi dårlige nyheter for deg Tidlig rapport sa at Betty White døde av 'naturlige årsaker', men hva betyr det egentlig?